Clubinformatie

 

CLUBINFORMATIE
Fotogroep Klick is september 2010 na het beëindigen van een cursus fotografie door een aantal enthousiaste fotoamateurs opgericht.
Tijdens de cursus heeft ieder zich het plezier in en gevoel voor fotograferen ontwikkeld. Fotoclubs in de omgeving kenden een ledenstop. Door de wens toch samen verder te gaan met fotograferen is Fotogroep Klick ontstaan. De fotogroep telt maximaal 15 leden.

BESTUUR
Fotogroep Klick heeft een bestuur dat bestaat uit:
Hans Gruijters
Adrie Rotte
Corine Spoor

DOELSTELLING
Het bieden van een platform voor de leden om hun kijk op fotografie te ontwikkelen en de kwaliteit van hun foto’s te toetsen en te verbeteren.
Het sociale aspect in de club is belangrijk. De club hecht veel waarde aan een goede sfeer en respect voor ieders werk.

ACTIVITEITEN
 • CLUBAVONDEN
  Maandelijks (m.u.v. zomervakantie) is er op dinsdagavond een bijeenkomst. Voor de invulling van die avonden wordt jaarlijks een programma opgesteld met opdrachten. Centraal staat de bespreking van foto’s. Daarnaast worden gastsprekers uitgenodigd om de fijne kneepjes van de techniek uit te leggen of een onderwerp toe te lichten.
  Leden van Fotogroep dragen onderling eigen kennis over aan de andere leden, bijvoorbeeld op het gebied van Photoshop, Lightroom, compositie ,instellingen, etc.
 • OP LOCATIE FOTOGRAFEREN, ER OP UIT
  Naast de clubavonden gaat Fotogroep Klick ook op locatie fotograferen. Deze locaties zijn heel divers. Een aantal worden in het jaarprogramma vastgelegd, daarnaast worden persoonlijke initiatieven genomen om spontaan iets te organiseren.
 • EXPOSITIE
  Jaarlijks in januari organiseert Fotogroep Klick een expositie. Elk lid van Fotogroep Klick laat zijn/ haar beste 3 werken zien van het afgelopen jaar. De expositie vind plaats in de grote zaal van Dorpshuis te Acht.

LOCATIE
Fotogroep Klick houdt haar clubavonden in het Dorpshuis (Lekstraat 4) te Acht,

PRIVACYREGLEMENT
Het bestuur van Fotogroep Klick hecht veel waarde aan uw privacy en vindt het van groot belang dat de persoonsgegevens, die door Fotogroep Klick worden verzameld en verwerkt, zo goed mogelijk worden beschermd.
Fotogroep Klick is verplicht om zorgvuldig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens van betrokkenen.
Dit privacyreglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Fotogroep Klick.
Voor vragen over dit reglement of als u een klacht hebt over de wijze waarop Fotogroep Klick met uw gegevens omgaat kunt u contact met ons opnemen.

Contact: fotogroepklick@live.nl